Tuesday, January 29, 2013

Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Malaysia Maju dan Sejahtera Berikut adalah slide tentang Malaysia Maju dan Sejahtera: Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Tuesday, January 22, 2013

Praktis Mengenal Pasti Media

Slide berikut memaparkan praktis teknik kenal pasti media kertas Pengajian Am 900/2 STPM

Jawapan Teknik Pemilihan Media

Slide berikut memaparkan jawapan teknik mengenal pasti apakah media yang sesuai untuk disediakan berdasarkan klu pada pernyataan soalan kertas Pengajian Am 900/2 STPM(rujuk slide praktis kenal pasti media)

Friday, January 18, 2013

Teknik Pemilihan Tajuk dan Objektif Kerja Kursus Pengajian Am

Teknik menulis tajuk dan objektif kerja kursus Pengajian Am STPM 900/4

Saturday, January 12, 2013

Graf Bar Piramid atau Berpasangan

Slide berikut adalah berkaitan dengan teknik membina graf bar piramid bagi calon STPM


Thursday, January 10, 2013

Teknik Membina Graf Garis

Bahan kuliah graf garis;
 - kompaun - komponen - memesong

Teknik Membina Jadual Data Untuk Graf dan Carta Pai

Pastikan jadual yang anda bina lengkap dengan tajuk dan sumber.

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -