Saturday, January 12, 2013

Graf Bar Piramid atau Berpasangan

Slide berikut adalah berkaitan dengan teknik membina graf bar piramid bagi calon STPM


No comments:

Post a Comment

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -