Thursday, January 10, 2013

Teknik Membina Jadual Data Untuk Graf dan Carta Pai

Pastikan jadual yang anda bina lengkap dengan tajuk dan sumber.

No comments:

Post a Comment

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -