Sunday, March 24, 2013

Contoh PBS Pengajian Am

1. KLIK DI SINI UNTUK MERUJUK CONTOH PBS PENGAJIAN AM 900/4

2. KLIK DI SINI UNTUK CONTOH 2


 PANDUAN PBS PENGAJIAN AM 900/4

1. Penetapan tajuk Contoh: " Kepuasan Pengghuna Terhadap Perkhidmatan Bas Sekolah di Sekolah A"

2. Pemilihan isu

       a. Tema perniagaan: - Penglibatan golongan remaja dalam perniagaan pasar lambak di bandar Pontian.
       b. Tema prasarana: - Ketidak sesuaian lokasi terminal bas dan teksi bandar Pontian mempengaruhi    jumlah pengguna.

3. Prasa objektif

       i. Mengenal pasti ...
      ii. Mengkaji ...

     Objektif mesti secara khusus dan boleh dicapai / boleh diukur.

4. Lokasi kajian

      - Di tapak pasar lambak bandar Pontian
      - Peta lokasi / google map ( sbg bukti)

5. Menerangkan konsep kendalian

       cth: menerangkan maksud "kepuasan" - rujukan, " pengguna " - rujukan , "perkhidmatan" - rujukan

6. Bentuk soalan kajian

       i. Soalan kajian/ soalselidik : Kuantitatif ( Boleh diukur)
      ii. Temu bual / pemerhatian: Kuantitatif

 7. Menentukan kaedah kajian:

       i. Pemerhatian: Catatan/ jurnal/ borang pemerhatian
      ii. Temu bual: Transkrip perbualan
           - Format: VIP / Berjawatan
           - Tidak formal (orang awam)
     iii. Soal selidik: Borang selidik

8. Rujukan (kajian arkib)

      - Senarai rujukan primier dan sekunder

9. Analisa data

10. Menjelas / membincang dapatan kajian : Dalam bentuk esei disertakan graf dan jadual dsb.

11. Rumusan : Tunjuk sejauh mana kajian yang dijalankan mencapai objektif kajian.

1 comment:

  1. sila layari juga blog saya di pabmhigh.blogspot.com

    ReplyDelete

Kuliah Graf Bar Kompaun

Sukatan Pelajaran Pengajian Am


Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM -